Οι διακοσμητικές εφαρμογές τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν λειτουργικές ή αισθητικές ανάγκες ή ακόμη και τα δύο μαζί.

Μπορούν να κεντρίσουν την προσοχή και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όλη την υπόλοιπη διαμόρφωση και διακόσμηση του χώρου σας.

Είναι μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής βιομηχανίας και ανάλογα με τη χρήση, την αισθητική γοητεία και την εμφάνισή τους αποτελούν ιδανικές λύσεις για κάθε έργο.