Η ανάγκη γεμίσματος δαπέδων για τη διαμόρφωση των υψομετρικών διαφορών, υπάρχει τόσο στις νέες κατασκευές (κάλυψη σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης) όσο και σε παλιές κατασκευές κατά την ανακαίνισής τους. Επίσης υπάρχει και η ανάγκη για τη δημιουργία κλίσεων σε δώματα και μπαλκόνια. Είναι πολύ απαιτητική εργασία μιας και η κακή τοποθέτηση του υλικού γεμίσματος, μπορεί να επιφέρει μεγάλη υψομετρική απόκλιση κατά την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή κολλητού ξύλινου παρκέ. Βασισμένοι στην εμπειρία και τις γνώσεις μας γύρω από τα γεμίσματα δαπέδων, και διαθέτοντας την απαραίτητη εξειδίκευση αλλά και των πιο σύγχρονων μηχανημάτων για κάθε εργασία μας, σας εγγυόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο.