Η απομόνωση ενός χώρου από υγρά, θερμότητα ή ψύχος μπορεί να σας προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και προστασία του ακινήτου από διαρροές ή εισροές νερού.

Στον τομέα των μονώσεων μπορούμε να σας προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις για θερμομόνωση ή για στεγανοποίηση των χώρων σας σύμφωνα με τον δικό σας χώρο και τον προϋπολογισμό σας.